Obrazkowa encyklopedia drzew i krzewów iglastych

Abies koreana Kohout's Hexe

Odmianę można także spotkać pod oznaczeniem Abies koreana 'Arbor's Hexe', co jednak nie jest synonimem, a przywłaszczoną odmianą przez belgijską szkółkę Arbor.

Comments