Obrazkowa encyklopedia drzew i krzewów iglastych

Abies koreana French

Odmiana wyselekcjonowana przez Krzysztofa Wolskiego w 2012 roku spośród siewek gatunku. Odznacza się bardzo jasnymi końcówkami igieł silnie kontrastującymi z pozostałymi jej częściami.
W fazie obserwacji.

Comments