Obrazkowa encyklopedia drzew i krzewów iglastych

Pinus peuce Gosia

Odmiana wyselekcjonowana jako siewka w Arboretum SGGW w Powsienie przez Andrzeja Marczewskiego. Odznacza się wąskokolumnowym pokrojem.
Przyrost roczny: 20x5 cm

Comments